Giỏ hàng

Ha Thang Leading Supplier For PA / VA System

0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

ADR6435 Small, Medium, Large Venue PA Solution

> ADR6435 là máy chủ điều khiển của hệ thống, có khả năng kiểm soát 100 vùng. Máy chủ sử dụng mô hình dây cáp BUS và một cặp dây nguồn được kết nối với mọi vùng. Hệ thống dây rất đơn giản và việc sắp xếp và điều chỉnh vùng không yêu cầu thay đổi đường dây. Phân trang khu vực có các tùy chọn cho từng khu vực riêng lẻ, tất cả các khu vực và một phần khu vực và phân trang được cung cấp với cảnh báo đổ chuông trước cuộc trò chuyện. 

Hệ thống phát sóng công cộng có địa chỉ đơn giản.

Máy chủ điều khiển địa chỉ có thể điều khiển 100 vùng

Thiết bị đầu cuối tiết kiệm năng lượng được cung cấp bởi máy chủ và không cần nguồn cục bộ

Chức năng khuếch đại trước tích hợp và được cung cấp một giao diện micrô để phân trang thuận tiện. 

Hệ thống được cấu tạo bởi thiết bị thông qua hệ thống dây điện BUS, và sắp xếp và điều chỉnh vùng không yêu cầu thay đổi đường dây.