Intelligent PA Systems

– Hệ thống thông minh PA là một hệ thống địa chỉ công cộng có chức năng có thể được cấu hình theo yêu cầu của người dùng. Chức năng của nó là linh hoạt bằng cách thêm hoặc loại bỏ các phân hệ chức năng. Đó là với ma trận khu vực, 4-17 đầu vào aux, 4-64 kênh đầu ra, và được xây dựng trong các nguồn âm thanh. Các mô-đun mở rộng bao gồm các chức năng cháy báo động cho tất cả các loại phát sóng khẩn cấp, báo động và phân trang. Nó thường được sử dụng ở những nơi công cộng như trung tâm mua sắm, khách sạn, khu vui chơi giải trí, trường học và như vậy.