dcn-mics-l
dcn-dvcs-xxccs-dx-ccsdcn-dissdcn-disl

Cần micro DCN MICS/L

 • Mã hàng DCN MICS/L
 • Giá bán Liên hệ
 • Mô tả sản phẩm

  – Micrô đơn hướng với phần thân có thể điều chỉnh

  – Tấm chắn gió và chống rơi tích hợp

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hà Thắng

Hotline: 0989 037 009 - 0934 451 009

  Mô tả sản phẩm

  + DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D: 310 mm

  + DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D: 480 mm

  + DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D: 100 g

  + DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D: 115 g

  + DCN‑MICS / DCN‑MICL: Màu bạc (RAL 9022)

  + DCN‑MICS‑D /  DCN‑MICL‑D: Màu tối (màu xám than chì)