fm818-infrared-remote-controller
fm808-infrared-remote-controlleram8126-intelligent-home-central-audio-hostam8230-48-zones-home-central-audio-system

FM818 infrared Remote Controller

 • Mã hàng FM818
 • Giá bán Liên hệ
 • Mô tả sản phẩm

  – Chức năng cài đặt AM/ FM / monophonic/ stereo

  – Điều khiển chức năng MP3

  – Điều khiển chức năng 5.1 sound – channel

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hà Thắng

Hotline: 0989 037 009 - 0934 451 009

  Mô tả sản phẩm

  – Điều khiển hệ thống với 48 phím mền

  – Chức năng điều chỉnh Volume bass, treble, Internet music, Internet radio, chuyển kênh

  – Chức năng cài đặt AM/ FM / monophonic/ stereo

  – Điều khiển chức năng MP3.

  – Điều khiển chức năng 5.1 sound – channel.

  – Điều khiển chức năng Tone, Volume Microphone.