pm01

Micro phone PM-01

 • Mã hàng PM-01
 • Giá bán Liên hệ
 • Mô tả sản phẩm

  – Microphone PM-01 được thiết kế đặc biệt để sử dụng kết hợp với PS-1206 và PS-2406.

  – Microphone PM-01 có chức thiết lập là Master hoặc Slave bằng công tắc DIP.

  – Microphone PM-01 hoạt động từ nguồn của PS-1206/2406 cung cấp mà không cần nguồn từ bên ngoài.

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hà Thắng

Hotline: 0989 037 009 - 0934 451 009

  Mô tả sản phẩm

  – Micro PM-01 là MIC cổ ngỗng để bàn, được thiết kế đặc biệt kết nối Amplifer phân vùng PS-1206/ PS-2406

  – Chức năng thiết lập: Chọn độ Master hoặc Slave ( Master ưu tiên hơn Slave)

  – Công tắc: Push-to-talk

  – Kết nối tín hiệu: 02 Bus kết nối, 01 Link, 01 đầu ra

  – Nút chuyển đổi: 01 công tắc DIP 2P, có thể thiết lập ưu tiên nói chuyện và công tắc bật/ tắt chuông 01 công tắc chọn Master/ Slave.