mp-9914t
pc-1014tmp-1715tadr04

MP9914T Public Address Program Timing Player

 • Mã hàng MP9914T
 • Giá bán Liên hệ
 • Mô tả sản phẩm

  – LCD màn hình hiển thị, với các trạng thái hoạt động được rõ ràng trong nháy mắt;

  – Biên tập của 8 chương trình thời gian;

  – Hẹn giờ lập trình cho một tuần, có sẵn để thiết lập hơn 60 điểm lần mỗi ngày, và với bộ nhớ của thời gian và chương trình khi điện bị cắt;

  – 4 kênh cung cấp năng lượng cho các lập trình đếm

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hà Thắng

Hotline: 0989 037 009 - 0934 451 009

  Mô tả sản phẩm

  – LCD màn hình hiển thị, với các trạng thái hoạt động được rõ ràng trong nháy mắt;

  – Biên tập của 8 chương trình thời gian;

  – Hẹn giờ lập trình cho một tuần, có sẵn để thiết lập hơn 60 điểm lần mỗi ngày, và với bộ nhớ của thời gian và chương trình khi điện bị cắt;

  – 4 kênh cung cấp năng lượng cho các lập trình đếm.

  + Tính năng kỹ thuật.

  – Timer socket: 2+4pcs (real time power net voltage)

  – Socket capacity: MAIN1: 220V, 10A; MAIN2: 220V, 5A; CH1, 2, 3 và 4: Tất cả đều là 220V, 1A

  – Timer points: Programmable, no less than 420 time points

  – Time system: 24Hour system

  – Programmable channel number: 4 (CH1, 2, 3 and 4)

  – Type of chime: 3

  – Chime level: 300mV

  – Alarm input: 2Channels

  – Alarm output: 1Channel

  – Alarm level: 0V (short-circuit)

  – Controllable equipment type: Compatible for series CD player, tuner, player deck, digital recorder.

  – Controllable equipment limit: 4sets (CD player, tuner, player deck, digital recorder each)

  – Max. control distance: 1km

  – Protection: F20AAC fuse, 1pc

  – Power supply: AC 220-240V/50-60Hz

  – Dimension(mm): (L × W × H) 480 × 375 × 88

  – Net weight: 8.3kg